Opetus

Keravan kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 5–20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa koko lukuvuoden ajan. Koulun opetuksessa toteutetaan kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa: se on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Opettajat ovat pedagogisesti koulutettuja kuvataideopettajia, joista moni toimii ammattitaiteilijana.

Keravan kuvataidekoulu toimii neljässä opetuspisteessä Keravalla. Taiteen perusopetus antaa hyvän pohjan myös ammattitaideopintoihin pyrkiville. Opetuksessamme tutustumme eri tekniikoihin ja kulttuureihin. Lukuvuoden aikana käydään läpi tekniikoita piirtämisessä, maalaamisessa, taidegrafiikassa, kuvanveistossa ja keramiikassa, mediataiteessa sekä rakentelussa. Keravan kuvataidekoulun pitkäaikainen painotus on ollut animaatiossa ja sarjakuvassa.

Keravan kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu, joka saa toiminta-avustusta Keravan kaupungilta ja valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Keravan kuvataidekoulussa on käytössä Virvatuli-itsearviointijärjestelmä.

Tarkempia kuvauksia ryhmistä löydät täältä!