Opetus

Keravan kuvataidekoulu toimii neljässä opetuspisteessä Keravalla ja antaa taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan 0-20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuvataidekoulun opettajat ovat ammattitaiteilijoita ja taidekasvattajia ja opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Opetus antaa hyvän pohjan myös ammattitaideopintoihin pyrkiville. Opetuksessamme tutustumme eri tekniikoihin ja kulttuureihin. Lukuvuoden aikana käydään läpi tekniikoita piirtämisessä, maalaamisessa, taidegrafiikassa, kuvanveistossa ja keramiikassa, mediataiteessa sekä rakentelussa. Keravan kuvataidekoulun pitkäaikainen painotus on ollut animaatiossa ja sarjakuvassa.

Keravan kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan opetussuunnitelman perusteisiin.  Keravan kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu, joka saa toiminta-avustusta Keravan kaupungilta ja valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Keravan kuvataidekoulussa on käytössä Virvatuli-itsearviointijärjestelmä.