Opetus

Keravan kuvataidekoulu antaa kuvataiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamaan opetussuunnitelman perusteisiin.  Keravan kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu, joka saa toiminta-avustusta Keravan kaupungilta ja valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Keravan kuvataidekoulussa on käytössä Virvatuli-itsearviointijärjestelmä.