Lopputyöt

”Kuvataiteen laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin kuvauksesta ja oman oppimisprosessin reflektoinnista. Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen syventävien opintojensa suuntautuminen.” (Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet/Opetushallitus 2018)

Lopputyö on oppilaan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. Se ilmentää tekijänsä taiteellisia vahvuuksia ja ilmaisuvoimaa sekä osoittaa omatoimisen työskentelyn valmiuksia.

Lopputyöhön kuuluu:

  • Taiteellinen työ (teos/ teossarja)
  • Kirjallinen osuus / portfolio
  • Osallistuminen yhteisiin infotilaisuuksiin / työpajoihin 
  • Osallistuminen lopputyönäyttelyyn 

Lopputyön laajuus on n. 160 oppituntia (1h = 45min.). Siihen sisältyvät kaikki lopputyöhön käytetty työaika, joka pitää sisällään suunnittelun, teoksen valmistaminen, luokkatyöskentelyn ohjauksineen, palaverit ohjaavan opettajan kanssa, yhteiset työn ohjaustilaisuudet, päiväkirjan pito, työkirjan kirjoittaminen, näyttelyn ripustus, jne.

Lopputyö tehdään pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana.Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö.
Lopputyön tekeminen on välttämätöntä, jos haluat päättötodistuksen Taiteen Perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Voit tehdä työn, jos olet vähintään 16-vuotias ja olet suorittanut riittävästi (vähintään 2-3 vuotta) syventäviä opintoja (työpajoja) siltä visuaalisen taiteen osa-alueelta, jolta aiot lopputyön tehdä (esim. 2-3 vuotta keramiikan, tekstiilin, piirustuksen ja maalauksen, valokuvauksen jne. opintoja) Keravan kuvataidekoulussa, ellei toisin ole sovittu. 

Kysy lisää opettajaltasi tai rehtorilta!