Ajankohtaista

DIGIKUVIS

Kuvataidekoulujen opettajille suunnattu maksuton koulutus, jossa opettajat kouluttautuvat

digitaalisten työvälineiden monipuolisiksi käyttäjiksi. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat digitaalisiin työvälineisiin ja palveluihin ja pelintekoon kuvataiteen näkökulmasta. Keskeisiä osioita ovat pelinteko, animaatiot, lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus ja erilaiset digipiirtämisen välineet.

Koulutettava kehittää digitaalista osaamistaan kuvataidekoulun opetuksessa ja pystyy

hyödyntämään oppimaansa omassa työpaikassaan, sekä vahvistamaan kuvataidekoulun

digitaalista kehitystä uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksesta tuotetaan avoimen opetuksen kirjastoon oppisisältöä eri teemoihin liittyvistä tehtävistä, kokeiluista ja materiaalista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama hanke.

Voit ilmoittautua koulutukseen tällä lomakkeella.

Koulutus koostuu neljästä osiosta. Voit osallistua yhteen tai useampaan osioon. Osiot linkittyvät sisällöllisesti toisiinsa.

Pelinteko käytännössä -osio on yhden päivän mittainen lähikoulutus, jossa osallistujat tutustuvat monipuolisesti pelinteon välineisiin ja pelinteon opettamiseen liittyviin ulottuvuuksiin. Pääpaino on itse tekemisellä ja omien taitojen kehittämisellä. Päivän aikana osallistujat oppivat hyödyntämään omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan osana pelinteon opettamista. Päivän aikana tutustutaan Scratchiin ja Unityn playgroundiin. Opettajana toimii Jukka Lehtoranta. 

Aika: 8.3.2024 klo 9-15

Paikka: Keravan kirjasto, Satusiipi (Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava)

Pelinteon monet ulottuvuudet -osio on yhden päivän mittainen etäkokonaisuus, jossa osallistujat tutustuvat monipuolisesti pelinteon eri osa-alueisiin ja pelinteon opettamiseen liittyviin ulottuvuuksiin. Pääpaino on pelinteon eri osa-alueisiin tutustumisella ja erilaisiin peleihin liittyvien pelimekaniikkojen hyödyntämisellä. Päivän aikana osallistujat pääsevät laajasti kokeilemaan erilaisia välineitä. Huomiota kiinnitetään myös nykypelikulttuuriin ja nykyaikaisten pelinteon välineiden tuntemiseen. Viimeisessä osiossa yhdistetään pelintekoa myös koulutuksen muihin osioihin: animaatioihin ja vr-/ar-teknologioihin. Opettajana toimii Jukka Lehtoranta. 

Aika: 5.4.2024 klo 9-15

Paikka: etäyhteys

AR & VR koulutuspäivä on yksi kokonainen koulutuspäivä (6h), joka järjestetään lähiopetuksena Keravan kuvataidekoulun järjestämissä tiloissa.

Koulutettava tutustuu lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden tuomiin mahdollisuuksiin kuvataiteen opetuksessa ja pystyy hyödyntämään oppimaansa taiteen perusopetuksessa. Kouluttajana toimii animaatiotaiteilija Kristina Laine

Aika: 3.5.2024 klo 9-15

Paikka: Keravan kirjasto, Satusiipi (Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava)

Digipiirtämisen ja animaation koulutuspäivä on yksi kokonainen koulutuspäivä (6h), joka

järjestetään lähiopetuksena Keravan kuvataidekoulun järjestämissä tiloissa. Digipiirtämisessä keskitymme tableteilla tehtävään piirtämiseen iPadeilla ja Procreate -sovelluksella / tietokoneella ja Wacomilla, jotka ovat yleisimmät kuvataidekoulun laitteistot sekä ohjelmistot. Animaatioissa keskitymme piirrosanimaatioihin iPadilla, tietokoneilla käytämme Krita -ohjelmaa. Opettajana toimii animaatiotaiteilija Kristina Laine.

Aika: 10.5.2024 klo 9-15

Paikka: Keravan kirjasto, Satusiipi (Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava)

Lisätietoa koulutuksesta voit kysyä Keravan kuvataidekoulusta toimisto@keravankuvataidekoulu.fi 

#taiteenperusopetus #digikuvis #mediataide #pelikoulutus

Käy vaikuttamassa Keravan kuvataidekoulun toimintaan osallistumalla Huoltajien palautelomakkeeseen täällä.

KUVATAIDEKOULUN UUSI LOGO!

Kaikille avoin LOGOKILPAILU julkaistiin ystävänpäivänä 2023 ja ohjeistuksessa sanottiin:

Logo on kuviskoulun oma merkki jota käytetään monessa eri yhteydessä. Logo näkyy koulun julisteissa ja viesteissä ja se voidaan painaa vaikka kangaskasseihin. Logossa lukee Keravan kuvataidekoulu, ehdotuksen koko A4, yksi tai kaksi väriä. Tekstin lisäksi logossa voi olla kuva-aihe. Kilpailuaika 14.2-14.3.2023

Ehdotuksia tuli paljon –109 kappaletta, joista opettajat valitsivat jatkoon 21, ja jotka seuraavaksi aseteltiin esillä kirjaston lasten- ja nuortenosaston satuseinälle 20.—30.3.2023. Logoja sai äänestää kirjastossa olevaan äänestyslaatikkoon ja lisäksi käytimme verkkoäänestyslomaketta.

Kilpailun kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa logo-ehdotukset tutki ja tuomaroi graafinen suunnittelija Marko Pylvänäinen ja hänen työnsä oli valmistaa valitsemastaan ehdotuksesta Keravan kuvataidekoulun käyttöön logon lopullinen versio.

Marko kuvaa lopullista logoa näin:

Kekseliästä anfangi-kirjainta hyödyntävä aihe oli lähes sellaisenaan valmis Keravan kuvataidekoulun uudeksi logoksi. Koristeelliset anfangit ovat tuttuja satukirjoista ja historiallisista kirjallisista teoksista ja sitä kautta logo viestii myös ikivanhasta kuvitusperinteestä. Mikä tärkeintä, Tuiren suunnitelmassa toteutuu logon tärkein viestinnällinen tehtävä erittäin luontevasti. K-kirjaimen kuvataiteeseen viittaavat elementit, siveltimen kärki ja kynä, kertovat välittömästi ilman arvailuja mistä logossa on kyse. Muotokielestä ja teknisestä toteutuksesta on nähtävissä lapsille ja nuorille ominainen ennakkoluulottomuus, rentous ja raikkaus mikä tukee logon viestinnällistä ajatusta erinomaisesti. 

Vaikka viimeistelyvaiheessa jouduimme luopumaan muutamista pienistä yksityiskohdista teknisen käytettävyyden parantamiseksi, ei se vaikuttanut alkuperäisen idean selkeyteen. Tuiren logo-originaali oli vahva ja selkeäpiirteinen jolloin se toimii vaivattomasti myös pienessä koossa kuten hyvän logon kuuluukin. Varma tekninen toteutus helpotti lopullisen logon vektorointia ja viimeistelyä.

Loppuvaiheessa lisäsimme vielä logoon pikselielementin. Se viestii digitaalisista välineistä jotka ovat tärkeässä roolissa kuvataidekoulun työkalupakissa. Myös tekstiosaan teimme hieman muutoksia ja etsimme siihen selkeämmän kirjasimen. Lisäksi rytmitimme tekstiosan kolmeen riviin jolloin saimme kokonaisuudesta hieman kompaktimman.

Kiitos Tuirelle hienosta uudesta logosta! Uskomme että se saa pitkän ja näkyvän elämän koulun palveluksessa.

Paljon aplodeja ja Onnea Tuire Timonen!

 

Keravan kuvataidekoulun kevätnäyttely 2021 kuudessa eri virtuaalisessa verkkogalleriassa!

Keravan kuvataidekoulun kevätnäyttely on tänä vuonna esillä virtuaalisissa verkkogallerioissa kesän ajan.

Voit vierailla kuudessa eri galleriassa joihin työt on ripustettu teemoittain. Klikkaa tästä gallerioiden nimiä, jolloin pääset galleriaan. Odota kärsivällisesti gallerioiden latautumista.

Varjossa – Keravan kuvataidekoulun verkkokevätnäyttely 2021 

Koti – Keravan kuvataidekoulun verkkokevätnäyttely 2021

Meri – Keravan kuvataidekoulun verkkokevätnäyttely 2021 

 Matkalla – Keravan kuvataidekoulun verkkokevätnäyttely 2021 

Kaupunki & Ihminen – Keravan kuvataidekoulun verkkokevätnäyttely 2021 

Mediataide – Keravan kuvataidekoulun verkkokevätnäyttely 2021 

Opettajina ovat toimineet Saara Mesterton, Miia Kallio, Eevi Kilponen, Aura Kotkavirta, Kirsi Nuppola, Satu Sipilä, Paavo Makkonen ja Heidi Savilakso-Saatsi. Kevätnäyttelyt kokosi työryhmä, johon kuului Rimma Gimpel, Paavo Makkonen ja Heidi Savilakso-Saatsi

***