Päättötyöt


Verneri Laakkonen, Ristin tie, Keramiikka, 2019

Ristin tie on Verneri Laakkosen Keramiikan kuvataidekouluopintojen päättötyö, joka oli esillä Keravan kirjastossa 20.5-31.5.2019. Kuvataidekoulun laajan oppimäärän päättötyö on oppilaan itsenäisesti toteuttama ja suunnittelema opinnäytetyö. Oppilas valitsee itse aiheet ja ideat sekä tekniikat. Ohjaava opettaja toimii tukena toteutuksessa. Työhön kuuluu myös portfolio, joka on näyttelyn yhteydessä luettavissa. Ristin tiessä yhdistellään useita keraamikan tekniikoita, kuten rakupolttoa, erilaisia lasitteita sekä kultausta. Teoksessa pyrittään tuomaan esille omaa näkemystä monille tuttuun aiheeseen ja tutkimaan miten voidaan valmistaa tällainen tuttu esine itse. Ristin tie viittaa työn valmistamisen prosessiin ja visualiseen matkaan verenpunaisesta rististä kohti tyhjillään olevaa ristiä.

Joni Tasa, Pieniä lauluja elämästä, Runosarjakuva, 2018

”Pieniä lauluja elämästä on useista lyhyistä kertomuksista koostuva runosarjakuva. Pohdin teoksessa elämän suuria kysymyksiä, kuten ihmisen suhdetta itseen ja toisiin, rakkautta, menetystä ja onnellisuuden löytämistä. Vuonna 2018 valmistunut teos on minun toinen runosarjakuva.”

– Joni Tasa

 


 

Ilari Salmi, Kuumailmapallot, keramiikka, 2017

”Installaatio koostuu kymmenestä keraamisesta kuumailmapallosta, joiden tekemisessä on hyödynnetty kipsimuottia. Väritys ja kuviointi erottaa pallot toisistaan. Työn kantava ajatus oli pukea kevyt vapaus raskaaseen keramiikkaan. Halusin työn aiheen olevan positiivinen ja kuvastavan taiteen tekemisestä syntyvää ilon tunnetta.”

– Ilari Salmi

 


 

Johanna Pajuniemi, Konflikti, keramiikka,2013

”Työssäni taistelevat toisensa vastakohdat, pimeä ja valo, kaaos ja järjestys, ihmisyys ja epäihmisyys. Raunioituneen kappelin sisällä taistelevat kaksi keraamista lohikäärmettä ja kaksi ihmishahmoa niiden rinnalla. Käytin teoksessa monia eri keramiikan tekniikoita, koska halusin hyödyntää kaikkia oppimiani taitoja. Polton aikana kappeli hajosi monesta kohtaa, mutta käytin tilanteen hyväkseni ja sain kirkosta raunioituneemman näköisen.”

– Johanna Pajuniemi

 

 
 
 
 
Johanna Pajuniemi 2013 Konflkti, keramiikka Johanna Pajuniemi 2013 Konflikti, keramiikka